Ενημέρωση
Πιστεύουμε απόλυτα, ότι μια από τις προϋποθέσεις για να πετύχει η φροντιστηριακή υποστήριξη ενός μαθητή
είναι η ουσιαστική και όχι απλά η τυπική συνεργασία μας με τους κηδεμόνες.
Πρέπει να υπάρχει μια άμεση και συνεχής επικοινωνία μέσω των ενημερώσεων.
Γι' αυτό καθιερώνουμε σε Πανελλήνια αποκλειστικότητα πρώτοι την online εβδομαδιαία ενημέρωση σας.
Δώστε το
username και το password κάτω αριστερά σην αρχική σελίδα.
Οι ενημερώσεις θα γίνονται και από κοντά σε ημερομηνίες και ώρες που θα ανακοινώνονται έγκαιρα στους κηδεμόνες των μαθητών.
Όταν υπάρξει ειδικός λόγος γίνονται έκτακτες προσωπικές ενημερώσεις, ύστερα από προσυννενόηση μέσω της γραμματείας ή της διεύθυνσης.
Η παρουσία των μαθητών σε όλες τις ώρες διδασκαλίας είναι υποχρεωτική.
Σε περίπτωση απουσίας του μαθητή οι κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώσουν εγκαίρως το φροντιστήριο.
Μέσης
Φροντιστήρια
Εκπαίδευσης